Svenska Österbottens litteraturförening rf

 
Svenska Österbottens litteraturförening har i 69 års (grundad 17.6.1950) tid aktivt arbetat som en av landskapets viktigaste kulturorganisationer. Litteraturföreningen står som utgivare av den österbottniska kulturtidskriften Horisont. Föreningens verksamhet har på många sätt befrämjat både den österbottniska och den finlandssvenska litteraturen. Genom skrivarseminarier, kurser och andra aktiviteter har föreningen genom åren stått för en viktig författarskolning. Många nya skribenter har på det här sättet fått vägledning i sitt litterära skapande.


Man behöver inte ha publicerat sig i skrift för att bli medlem i föreningen. Det räcker med ett intresse för litteratur och litterär verksamhet.

Föreningen förvaltar följande ändamålsbundna fonder:
- Kaj Hagmans fond, vars stipendier utdelas till österbottniska författare eller journalister som gör en insats för den finlandssvenska kulturen. Fonden instiftades för att hedra Kaj Hagman i samband med föreningens 40-årsfest år 1990.
- Nadeschda Martinoffs fond till Hagar Olssons minne, vars stipendier kan tilldelas österbottniska författare, som - helst, men inte nödvändigtvis - visat en viss släktskap med Hagar Olssons skapande och kritiska verksamhet. Testamentarvet erhölls år 2005.
- Inga-Britt Wiks fond, vars syfte är att främja svenskspråkig lyrik primärt i Österbotten. Fonden grundades år 2010 med anledning av föreningens 60-årsjubileum.


Finlands svenska litteraturföreningar rf: www.litteraturforeningarna.fi
Nylands litteraturförening rf: nylitt.webbhuset.fi
Åbolands litteraturförening rf: www.alf.fi

Tidskrifscentralen rf: www.tidskriftscentralen.fi

Ellips förlag: www.ellips.fi
Scriptum förlag: www.scriptum.fi
Boklund: www.boklund.fi


Senast uppdaterad 13.9.2021.